½ gamba: Euro 13
Addome: Euro 6
Ascelle: Euro 8
Baffetti: Euro 3
Braccia: Euro 13
Cosce: Euro 15
Gambe: Euro 24
Glutei: Euro 11
Inguine: Euro 8
Inguine totale: Euro 13
Sopracciglia: Euro 7
Viso completo (baffetti, sopracciglia, basette, mento): Euro 14